Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem organizačního výboru si Vás dovolujeme pozvat k účasti na jubilejní

XX. české a slovenské konferenci o ochraně rostlin

 

Datum konání:          1. – 3. 9. 2015

Místo konání:  Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra ochrany rostlin

Katedra ochrany rostlin

Kamýcká 129

Praha 6 – Suchdol, 165 21

 

Jednání bude probíhat formou plenárního zasedání a v sekcích:

Virologie + Bakteriologie

Mykologie

Živočišní škůdci

Herbologie

 

Součástí konference bude odborný seminář na téma „Pesticidy v životním prostředí“.

 

Příspěvky budou akceptovány v obvyklých formách, tedy jako přednáška nebo poster.

Každý registrovaný účastník může mít pouze jeden poster. Počet přednášek není omezen.

V rámci konference bude vydán sborník abstraktů.

Jednacími jazyky budou čeština, slovenština a angličtina.