Registrační poplatky

Registrační poplatky

Cena vložného: 3000,- Kč

Cena vložného pro studenty: 1500,- Kč

Vložné zahrnuje: sborník abstraktů a další konferenční materiály, náklady na prezentace, občerstvení a obědy 1. – 3. září, společnou večeři.

U mezinárodních plateb hradí veškeré poplatky plátce. Na účet pořadatele musí přijít celá výše uvedená částka podle typu účastníka (student/ostatní).

 

Registrační poplatky je možné uhradit na bankovní účet:

Číslo účtu: 2531493309

Kód banky: 0800

Variabilní symbol: 21180

IBAN: CZ17 0800 0000 0025 3149 3309

SWIFT: GIBACZPX

Název banky: Česká spořitelna, a.s., pobočka Suchdol, Brandejsovo náměstí 496/8, 160 00 Praha 6 – Suchdol, Česká republika

Název a adresa příjemce: Zemědělská společnost při ČZU v Praze – pobočka BIO, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol (neplátci DPH), IČO: 71737570

 

Účel platby: vložné na konferenci „XX. česká a slovenská konference o ochraně rostlin“

 

Po uhrazení vložného žádáme o zaslání potvrzení z účtárny o zaplacení vložného faxem na číslo +420 224 382 596 nebo e-mailem na níže uvedenou kontaktní adresu s uvedením čísla účtu, ze kterého proběhla platba, názvem banky a jménem účastníka, nebo seznamem osob, za které bylo vložné uhrazeno.