Výbory

Vědecký výbor

Prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., FAPPZ ČZU v Praze

Prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc., FAPZ SPU Nitra

Doc. Ing. Kamil Hudec, Ph.D., FAPZ SPU Nitra

Doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc., ÚEL SAV Nitra

Ing. Jiban Kumar, Ph.D., VÚRV Praha

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., PřF UPOL Olomouc

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., VÚP Troubsko

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D., AF MENDELU Brno

Doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc., Selekt Bučany

Prof. Ing. Josef Soukup, CSc., FAPPZ ČZU v Praze

Prof. Ing. Josef Špak, DrSc., ÚMBR BC AV ČR České Budějovice

 

Organizační výbor

Prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.

Ing. Lenka Grimová, Ph.D.

Ing. Zdeněk Jindra, Ph.D.

RNDr. Jan Kabíček, CSc.

Ing. Jan Kazda, CSc.

Ing. Jana Mazáková, Ph.D.

Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.

Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.