Odborný seminář

Odborný seminář „Pesticidy v životním prostředí“ odkaz zde.

Odborný seminář se bude konat ve spolupráci s Českou fytopatologickou společností a Českou společností rostlinolékařskou. Seminář je určen nejen účastníkům konference, ale i všem zájemcům z řad odborné veřejnosti. Účast pouze na odborném semináři je bez registrace a registračního poplatku.

Odborný seminář je zařazen do systému školení pro poradce MZE v oblasti rostlinolékařství a zemědělství, je registrován pod číslem 77 a ohodnocen 20 body.

ČFS           1           3

Program odborného semináře „Pesticidy v životním prostředí“

         

3. září 2015         Aula ČZU

 

08:30–09:00        Prezence    

09:00–09:10        Zahájení    

09:10–09:30        SZPI

                            Kontaminanty v potravním řetězci – role POR

09:30–09:50        Ing. Stará Alžběta, Ph.D. – FROV JČU ČB

                            Pesticidy ve vodním prostředí a jejich vliv na vodní organismy

09:50–10:10        Prof. Ing. Kodešová Radka, CSc. – FAPPZ ČZU Praha

                            Pesticidy v půdním prostředí

10:10–10:30        Ing. Titěra Dalibor, CSc. – VÚV Dol

                            Rizika pesticidní ochrany pro včelu medonosnou jako modelový organismus

10:30–10:45        Diskuse

10:45–11:20        Občerstvení – aula ČZU

11:20–11:40        Ing. Pepperný Karel, Ph.D. – SZÚ

                            Rezidua pesticidů v potravinách – rizika, aktuální faktický stav

11:40–12:00        Ing. Hnízdil Michal – MZE ČR

Požadavky na omezení používání přípravků na ochranu rostlin v EU/ČR – aktuální stav, opatření, výhled

12:00–12:20        Ing. Niklíček Ladislav, CSc.

                            Doporučení k aplikacím a k omezování rizik při používání pesticidů

12:20–12:40        Ing. Radová Štěpánka, Ph.D. – ÚKZÚZ

Integrovaná ochrana rostlin, systém omezování rizik při používání pesticidů – kontrolní systém, dosavadní zkušenosti, novinky a doporučení pěstitelům

12:40–13:00        Diskuse, ukončení semináře

13:00–14:15        Oběd – menza ČZU (zaměstnanecká restaurace) – jen pro registrované účastníky konference