Doprovodný program

1. září 2015 bude pro účastníky konference uspořádána přednáška Doc. Ing. Marie Borkovcové, Ph.D. (AF MENDELU Brno) o entomofágii (využití hmyzu jako potraviny), spojená s ochutnávkou hmyzích pokrmů.

Účastníci konference, kteří mají zájem se přednášky a ochutnávky zúčastnit, potvrdí svojí účast při vyplnění registračního formuláře. Náklady (150 Kč) na přednášku a ochutnávku si každý účastník hradí sám v hotovosti při registraci na konferenci.